Thùng chứa B1 - KT : 630x420x200 mm

B1

Việt Nam

Thùng chứa B1 - xanh cốm

150,000 VND

150,000 VND

MUA NGAY THÊM VÀO GIỎ HÀNG

HOTLINE : 0904161291

thông số kĩ thuật  

Outside: 630x420x200 mm Inside: 578x378x190 mm

Top

   (0)