Thùng chứa A6 - KT : 238X152X124 MM

A6

Việt Nam

Thùng chứa A6 - xanh lam

HOTLINE : 0904161291

thông số kĩ thuật 

Outside: 238x152x124 mm Inside: 218x126x118 mm

Top

   (0)