Thùng chứa A5 KT : 198X135X90 MM

A5

Việt Nam

Thùng chứa A5

HOTLINE : 0904161291

Thông số kĩ thuật

Outside: 198x135x90 mm Inside: 180x111x86 mm

Top

   (0)