Thùng chứa A4 - KT : 235x150x81 mm

A4

Việt Nam

Thùng chứa A4 - đỏ

HOTLINE : 0904161291

Thông số kĩ thuật

Outside: 235x150x81 mm Inside: 210x135x74 mm

Top

   (0)